úterý 1. března 2011

Cheaty

Před samotným zadáním cheatů nejprve otevřete panel současným
stisknutím kláves Ctrl+Shift+C.Tento panel zavřete stisknutím
klávesy Enter nebo Escape.

help: Vypíše všechny momentálně dostupné cheaty.

kaching:přidá 1000 simol.

motherlode: přidá 50 000 simol.

FreeRealEstate: umožní rodině přestěhovat se do libovolného domu, na který jim chybí dostatečný obnos peněz. Pouze v módu úprava města.

familyfunds+příjmení+částka: Přidělí rodině zadaný obnos peněz. Pouze v módu úprava města.

resetSim : Pokud se náhodou stane, že se Simík
„zasekne“ při interakci nebo někde ve městě, případně se něco
zasekne v něm, použijte tento cheat.
Příklad použití: resetSim Mortimer Goth

moveObjects [on|off]: Odstraní omezení na půdorys pro veškeré
umísťování objektů v režimech nákupu a výstavby. Odstraní omezení
nástroje ruky pro objekty, které jsou používány, nebo které se
za běžných okolností nedají přesunout. Použití tohoto cheatu může
způsobit potíže s herními prvky, hledáním cesty, vytvářením
skrytých herních objektů a jejich manipulací atd. Vezměte také
na vědomí, že tento cheat vám umožňuje manipulovat i s objekty,
se kterými běžně manipulovat nelze, například se Simíky. Pokud
tyto objekty vymažete, není možné je získat zpátky! Dávejte proto
pozor!

constrainFloorElevation [true|false]: Umožňuje vám provádět
všechny terénní úpravy nezávisle na předmětech, Simících a dalších
objektech, které se v terénu nacházejí. Zdi, podlahy a předměty
se budou pohybovat spolu s terénem, což vám umožní vytvořit
svažující se zdi a kopce s podlahou. Umístění nových stěn/podlah
však terén opět vyrovná. Umísťování objektů bude taktéž vyžadovat
vyrovnání terénu, pokud to dané objekty obvykle vyžadují.

disableSnappingToSlotsOnAlt [on|off]: Pokud je tato volba
zapnuta, objekty se nebudou při držení klávesy Alt přichytávat
do slotů. Tento cheat se může hodit například při umisťování
židlí ke stolům, nebo pultů poblíž jiných pultů atd.

hideHeadlineEffects [on|off]: Skryje všechny efekty nad
hlavami Simíků (například bubliny s myšlenkami nebo slovy).

fadeObjects [on|off]: Zapnutí a vypnutí mizení objektů při
přiblížení kamery. Nefunguje na Simíky.

slowMotionViz <úroveň>: Zpomalí vizuální efekty hry. Hodnota
„úroveň“ je volitelná. Platné hodnoty jsou od 0 (běžná rychlost)
do 8 (nejpomalejší).

unlockOutfits [on|off]: Zpřístupní ve tvorbě Simíka oblečení
určené pro kariéru a služby. Tento cheat musí být spuštěn před
přechodem ke tvorbě Simíka.

rbbb [on|off] nebo RestrictBuildBuyInBuildings [true|false]:
Umožní respektive znemožní úpravu libovolného pozemku označeného
značkou veřejné místnosti.
Zákaznická podpora pro hru The Sims 3

Pokud máte s hrou technické problémy, pomoc získáte na této internetové stránce.
https://help.ea.com/contact-us?product=the-sims-3